اخبار

روز اول جشنواره ی تجاری سازی

 🔴روز اول جشنواره ی تجاری سازی

 
💡معرفی سیاست های حمایتی صندوق سلامت ثامن در اولین روز از اولین جشنواره ی تجاری سازی جناب آقای دکتر فرهادی  مدیر عامل صندوق سلامت ثامن از سازمان صندوق سلامت ثامن   بر معرفی سیاست های حمایتی سازمان متبوع خود پرداخت
 
 
🔵موضوعات پرداخته شده در این وبینار
 
❓📝معرفی صندوق سلامت ثامن و حمایت این صندوق
 
❓🎙توضیح در رابطه با 
🔹️مکانیزم صندوق 
🔹️افرادی که شامل این حمایت خواهند شد
 
❓📈توضیحاتی در مورد شرکت نوآورِ نیاز مند به کمک که این کمک ها از طریق
🔹️شتاب دهنده ها 
🔹️صندوق های پژوهش و فناوری  قابل انجام است 
❓🤝نوع حمایت صندوق های پژوهش و فناوری 
🔹️تسهیلات (تامین مالی مبتنی بر بدهی)⬅️ توضیح کامل در این باره
🔹️💲سرمایه گذاری خطر پذیر ⬅️توضیح در رابطه با فرآیند های سرمایه گذاری
 
❓🏭شرکت های مورد حمایت این صندوق:
🔹️💊فعال در حوزه ی سلامت 
🔹️💊فعال در حوزه ای که به صورت مستقیم با حوزه ی سلامت در ارتباط باشد
 
📣اولین جشنواره ی ملی تجاری سازی ایده ها، محصولات و خدمات حوزه ی ژنتیک امسال با عنوان هفته ی ژنتیک در صندوق نوآوری، از تاریخ 99/6/29 تا 99/7/2 در حال برگزاری است
✔بخش معرفی سیاست های حمایتی سازمان های مسئول در این جشنواره، جهت معرفی حمایت ها و تسهیلاتی که به صاحبان صنایع و فناوران حوزه ی سلامت و ژنتیک تعلق خواهد گرفت طراحی شده و در حال اجراست

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری