اخبار

اولین دوره جایزه علمی پروانه

 

 با ابتکار و همکاری مشترک انجمن ژنتیک ایران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ و مرکز ذخایر ژنتیکی ایران اولین دوره اهدای جایزه پروانه به مقالات برتر ارایه شده در کنگره بین المللی ژنتیک برگزار می گردد. این جایزه به پاس خدمات علمی و در بزرگداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر پروانه فرزانه ابداع شده است.

هیأت داوران از میان برترین ارائه‌های شرکت کنندگان در کنگره ژنتیک، برگزیدگان اولین دوره جایزه علمی پروانه را انتخاب نموده و در مراسم اختتامیه شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین‌المللی ژنتیک،جوایز ارزشمندی به ایشان اهدا خواهد شد.

شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین‌المللی ژنتیک با همکاری انجمن بیوفیزیک و سلولی ملکولی ایتالیا و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ایران از  ۲۹ مرداد تا ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹ بصورت مجازی و نیمه حضوری برگزار خواهد شد.

 


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری