اخبار

میلاد مظهر علم و عزت، علی ابن ابیطالب (ع) مبارک باد

کمیته راهبردی چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی ابن ابیطالب(ع) و روز پدر را تبریک و تهنیت میگوید.

 

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری