تماس با ما

 

 تلفن: 82884778-021

تلفن همراه: 09333677993

ایمیل  : info@geneticscongress.com

آدرس: تهران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی - اتاق 5602 و 5601- دبیرخانه کنگره ژنتیک
  کد پستی: 14117-13116
  

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری