برنامه های رویداد

مینیاتور تاک

مينياتور تاك، رويدادي شامل سخنراني هاي كوتاه ٦ دقيقه اي در مورد يك موضوع علمي توسط محققين جوان مي باشد. اين سخنراني ها فرصتي براي دانشمندان جوان است كه مايل به ارتقاي مهارت هاي خود هستند. موضوع ارائه شده می تواند در تمامی زمینه های علمی باشد.

با برگزاری دومين سري فعالیت های علمی یوسرن تحت عنوان مینیاتور تاک، مانند بسیاری دیگر از برنامه های یوسرن، از همکاری هنرمندان در زمینه های مختلف بهره خواهیم برد.

 اتاق فرار علمی

اگرآماده ی مبارزه در یک نبرد علمی هستید، میتوانید خلاقیت ، توانایی درک و تفسیر یک معماو دانش ژنتیکی خود را دراسکیپ روم یوسرن بیازمایید. اتاق فراری با مضمون علمی ، در سالن اجلاس سران ، یک کوشش گروهی محبوب است که تعدادی از درخواستگران در آن محصور میشوند و با حل چیستان و یا رسیدن به مقصودی معین در زمانی محدود می توانند سر از راز نهفته در معما درآورده و از اتاق بگریزند.

اتاق فرار های یوسرن که همزمان با کنگره ژنتیک2020برگزار میشوند ، توسط تیمی از پزشکان و زیست شناسان طراحی و تدوین شده است ،که تنهابه دانش اندکی از زیست شناسی نیاز دارد،اما با این وجود خواهان فکری خلاق و همیاری افراد به عنوان یک تیم می باشد.


جدول زمانبندی اتاق فرار دانشجویی

 

روز اول (27 فروردین)

روز دوم (28 فروردین)

1

-

8:15-9

2

-

9-9:45

3

-

9:45-10:30

4

10:30- 11:15

10:30- 11:15

5

11:15-12

11:15-12

6

12-12:45

12-12:45

 

جدول زمانبندی اتاق فرار دانش آموزی 

 

روز اول (27 فروردین)

روز دوم (28 فروردین)

1

14-14:25

14-14:25

2

14:30-14:55

14:30-14:55

3

15-15:25

15-15:25

4

15:30-15:55

15:30-15:55

-

-

-

5

-

16:30-16:55

6

-

17-17:25

7

-

17:30-17:55

8

-

18-18:30

 

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری