ریورس پیچ

رویداد گام معکوس، در مقایسه با دیگر بخش‌ها مسیری متفاوت دارد و در واقع مکمل بخش نمایشگاه و بازار خواهد بود. صاحبان صنایع کوچک و بزرگ که در کار خود و در مسیر تولید محصول، چالش‌های مشخصی را تجربه یا آدرس‌دهی کرده‌اند، افراد و شرکت های نوآور را که با اطلاع‌رسانی گسترده برای دریافت تقاضای راه حل مشکلات یا روش‌های بهینه‌سازی و توسعه فراخوانده شده‌اند، با ارائه مسائل مورد نظر، دعوت به همکاری می‌کنند.
در این رویداد، فرصت تبادل اطلاعات هدفمند و تقاضا محور با تمرکز بر موضوعات مشخص ایجاد می‌شود و طی مراحل اجرا، امکان تیم و شبکه‌سازی بین بخش‌های صنعت و افراد و شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ) مهیا می‌گردد. خروجی مورد انتظار این رویداد، شکل‌گیری همکاری و زمینه‌سازی بهتر قراردادهای دو یا چند جانبه و تشکیل کنسرسیوم در پروژه‌های بزرگتر است.
از مزیت‌های این رویداد، تسهیل برونسپاری بخشی از فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه شرکت‌های بزرگ به واحدهای نوآفرین است که به دلیل پویایی و ساختار ساده‌تر با هزینه کمتر و بازدهی بالاتری فعالیت های فناورانه را به انجام می رسانند. از طرف دیگر، شرکت‌های نوآفرین که معمولا سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار ندارند در موقعیت مناسب خود در زنجیره ارز قرار می گیرند.

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری