کارگاه بیوانفورماتیک ویژه دبیران زیست شناسی

بیوانفورماتیک چیزی بیشتر از زیست شناسی معمول، زیبا و جالب استتار یافته  با کامپیوتر نیست. موضوع شگفت انگیز در مورد بیوانفورماتیک این است که با یک ارتباط  اینترنتی ساده می توانید پایگاه های اطلاعاتی حاوی تمام دانش زیست شناسی را مرور کنید. اگر کار زیست شناسی مولکولی انجام می دهید، بیوانفورماتیک معادل داشتن یک آزمایشگاه کامل با تجهیزات مدرن و گرانقیمت و لشکری از محققان است.

بسیار واضح است که هر فرد علاقمند به زیست شناسی، زیست فناوری، پزشکی و گیاهان و داروهای تولید شده با  مهندسی ژنتیک به راحتی نمی تواند به بیوانفورماتیک بی تفاوت بماند.

هدف از برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک، آشنایی دانشجو معلمان و دبیران محترم با  اصول بیوانفورماتیک به زبانی ساده است.
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری