داستان موفقیت در اکوسیستم کارآفرینی

اکوسیستم یا زیست بوم: به مجموعه ای از جانداران یک محیط و کلیه عوامل آن محیط (عوامل غیر زنده) گفته می شود که ارتباط  توام با هم دارند.

اکوسیستم کارآفرینی: به مجموعه افراد، سازمان ­ها، روش ­ها، قوانین، رویدادها و … گفته می‌شود که بر فعالیت­‌های کارآفرینی اثر می‌گذارد.

 بیشتر افراد تصور می کنند که موفقیت های کارآفرینانه بر اساس یک ایده کاملاً جدید حاصل شده است. اما همیشه یک ایده به تنهایی کافی نیست. میلیون ها نفر از مردم ایده هایی در سر داشته اند که هیچکدام تبدیل به یک شانس طلایی نشده اند!

ما با تلفیق دو واژه  اکوسیستم و کار آفرینی می خواهیم در جشنواره دانش آموزی، زیست بومی از دانش آموزان و کار آفرینان عرصه ژنتیک و زیست فناوری داشته باشیم، تا دانش آموزان علاقمند  با شکست ها و رازها و  رموز موفقیت ها ی  کسب و کار کارآفرینان موفق کشور مواجه و بیاموزند چگونه می توان خلق فرصت ها ی کار آفرینی داشت.

دانش آموزان عزیز:

زمان آن رسیده که بعد از ساعاتی چند با کارآفرینان، مصم تر آرزوهای خود را دنبال کنید و در آینده ای نزدیک  با غرور از پیشرفت و دست آوردهای خود یاد کنید، چه بسا روزی از شما به عنوان کارآفرین با بصیرت و موفق نام برده شود.
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری