نمایشگاه

محور های نمایشگاه:

1- بخش نوآوری و خلاقیت

2-  پوستر

1- بخش نو آوری و خلاقیت  

دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه می توانند با دستاوردهای پژوهشی، دست سازه ها، ابداعات و اختراعات خود د ر زمینه ی ژنتیک، زیست فناوری در این محو ر شرکت کنند.

قوانین :

1- دانش آموزان شرکت کننده در غرفه نمایشگاهی باید از یک مدرسه یا پژوهشسرا و از یک جنسیت باشند.

2- تعداد نفرات  مجاز شرکت کننده در هر گروه 2 الی 5 نفر است و هر گروه موظف است سرگروه خود را مشخص کند. تمامی اعضا گروه‌های شرکت کنندگان در این رویداد باید در سایت ثبت نام کنند.

3- در این بخش گروه‌های دانش‌آموزی باید نتایج پژوهش و دستاوردها و اختراعات خود در زمینه ژنتیک و زیست فناوری را در قالب تابلو نمایش و ماکت  و دست سازه ارائه نمایند

4- معرفی توضیحات مربوط به دستاوردها و اختراعات و دست‌سازه‌ها و تکمیل فرم ثبت‌نام در رویداد غرفه نمایشگاهی فقط به عهده سرگروه است. توضیحات نباید بیشتر از 100 کلمه باشد.

5- تاریخ ثبت نام در سایت و معرفی  از 10/30 /98 تا 17/ 12/ 98 می باشد.

6- داوران با توجه به توضیحات ثبت شده به داوری اولیه می‌پردازند و در صورت پذیرفته شدن آن، فضای غرفه به شرکت کنندگان واگذار می‌شود، نتایج داوری به سرگروه‌ها اطلاع داده می‌شود.

7- گروه های شرکت کننده درغرفه نمایشگاهی علاوه بر پرداخت هزینه اولیه ثبت‌نام، موظف به پرداخت 200 هزار تومان بابت دریافت مکان غرفه در سه روز متوالی جشنواره هستند.

8- تمامی گروه های شرکت کننده در بخش غرفه موظفند د ر تمامی روزهای جشنواره ا ز ساعت افتتاحیه تا قبل ا زمراسم اختتامیه د ر غرفه حضور داشته و آماده ارائه به بازدید کنندگان و داوران باشند.

9- هر گروه باید به سرپرستی مربی یا معلم راهنمای خود در جشنواره شرکت کند.

فرمت ماکت سازی :

طراحی و ساخت ماکت مربوط به محو ر خلاقیت و نوآوری نمایشگاه است و حداکثر در ابعاد 40 × 40 × 40 سانتی متر و با استفاده ا ز فوم، کاغذ، فلز، چوب، پلاستیک یا مواد ترکیبی ساخته شود.

فرمت تابلو نمایش طراحی ساخت:

2- پوستر

دانش آموزانی که مقاله آنان به عنوان پوستر مورد تائید داوران قرار گرفته است، می بایست پوستر مقاله خود را د ر ابعاد 90 × 70 به صورت عمودی تهیه وچاپ کنند ودر مکانی که به آنان اعلام می شود نصب نمایند.

فرمت پوستر :

عنوان، شناسنامه) نام اعضا و دبیر راهنما، نام مدرسه(، چکیده وکلید واژه ها، مقدمه)کوتاه(، روش کار، نتایج به همراه جداول یا تصاویر، نتیجه گیری و بحث

 

 

 

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری