جایزه ملی ژنتیک ایران

دومین دوره جایزه ملی ژنتیک ایران امسال همزمان با چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک برگزار می شود.

اولین دوره جایزه ملی ژنتیک ایران همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن ژنتیک ایران و در حاشیه برگزاری دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک برگزار گردید. در این مراسم، نخست محققین برتر گرایشهای مختلف ژنتیک (ژنتیک انسانی، ژنتیک گیاهی، ژنتیک جانوری، ژنتیک ریزسازواره، بیوانفورماتیک و سلولهای بنیادی) از طریق شاخه های انجمن ژنتیک ایران یا به کمک علم سنجی به کمیته جایزه کنگره معرفی شدند. در همین ارتباط نامه ای برای تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور ارسال و از آنها برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه دعوت به همکاری گردید. سپس بررسی نهایی نامزدهای دریافت جوایز در کمیته جایزه کنگره انجام و لیست منتخبین در سه زمینه محققین برتر، محققین جوان (زیر 40 سال) و چهره تاثیرگذار تعیین گردید.
مبنای تصمیم گیری برای انتخاب چهره تاثیرگذار، تلاشهای فرد برای توسعه و ترویج علم ژنتیک، نظیر تاسیس دوره ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با علم ژنتیک در کشور می باشد. در مورد محققین، مبنای امتیازبندی بر اساس شاخصهای علمی (h-index، تعداد مقالات، تعداد ارجاعات، ثبت اختراع، تجاری سازی و تاسیس شرکتهای دانش-بنیان...) می باشد.

اسامی برگزیدگان اولین دوره جایزه ملی ژنتیک ایران
- چهره تاثیرگذار ژنتیک ایران، دکتر مختار جلالی
- چهره تاثیرگذار ژنتیک پزشکی، دکتر محمدحسن کریمینژاد
- چهره تاثیرگذار ژنتیک گیاهی، دکتر بهمن صمدی یزدی
- چهره تاثیرگذار ژنتیک ریزسازواره، دکتر حسن تاجبخش
- چهره تاثیرگذار بیوانفورماتیک، دکتر بهرام گلیایی
- محقق برتر ژنتیک گیاهی، دکتر قاسم حسینی سالکده
- محقق برتر ژنتیک پزشکی، دکتر محمدعلی فقیهی
- محقق برتر سلولهای بنیادی، دکتر حسین بهاروند
- محقق برتر ژنتیک انسانی، دکتر الهه الهی
- محقق جوان برتر ژنتیک انسانی، دکتر یاسر اطلسی
 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری