پیام رئیس کنگره

پیام رئیس انجمن ژنتیک
 
 
 
 
هزاره سوم با تعیین توالی ژنوم آغاز شد و تحولات آن امروز عرصه‌های مختلف زندگی بشر از جمله حوزه سلامت، غذا و محیط زیست را دربرگرفته است. بزرگترین همکاری‌های بین رشته‌ای فی ما بین علوم زیستی، علوم مهندسی به ویژه IT و فنون هوشمندسازی و هوش مصنوعی و... شکل گرفته است. تلاقی علوم با یکدیگر، ظرایف اساسی خلقت را کشف نموده است. در آغازین روزهای این دوران طلایی، بشر با امکان‌پذیری خوانش ژنوم، علل و اساس تغییرات ژنتیکی و آثار فنوتیپی این تغییرات را شناسایی نمود. گسترش بیوانفورماتیک مقایسه بین گونه‌های مختلف گیاهی، جانوری، ریزسازوارهها و انواع سلول های انسانی را ممکن ساخت. در دهه دوم این هزاره بشر خوانش ژنوم را پشت سر گذاشت و هم‌اینک به دوران ویرایش ژنوم و زیستشناسی مصنوعی وارد شده اند و این مسیر پویا، همچنان بالنده است. اجرای چندین کارآزمایی بالینی در زمینه ژن درمانی و مهر تایید مراجع مسئول جهانی در بهره‌گیری از این فنون در درمان برخی بیماریهای پیچیده و نادر، نویدبخش یک حرکت بزرگ علمی و فناورانه پیشرو خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از منابع عظیم خداداد و گنجینههای وراثتی ارزشمند و منابع انسانی فرهیخته خلاق و کوشا از سرمایه لازم برای دستیابی به قله های افتخار در این عرصه علمی برخوردار و امید است این کنگره در شانزدهمین دفتر ملی و چهارمین دفتر بین المللی خود برگ‌های زرینی را در پرتو یک گفتمان علمی، اشتراک داده‌های فناورانه و هم‌نشینی تجربه ها به ثبت رسانده و بتوانیم در زمینه یافته‌های نوین علمی و بکارگیری آن در جهت سعادت بشری همت نماییم. پیشاپیش از تلاش موثر و همکاری سازنده همه‌ی اساتید، پژوهشگران، شرکت های حامی و همکار و دانشجویان عزیز تشکر مینمایم.
 
دكتر محمود تولايی
رئیس شانزدهمين كنگره ملی
و چهارمين كنگره بين المللی ژنتيك
 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری